שלומים מגרמניה כספים ששלמה גרמניה למדינת ישראל כפצוי על נזקי הרכוש שנגרמו ליהודים באירופה , ובמיחד בגרמניה , בתקופת המשטר הנאצי . התביעה לקבלת פצויים הגשה לגרמניה בשנת 1951 . ב - 10 בספטמבר 1952 נחתם בלוקסמבורג הסכם השלומים בין כל חייו ביקש שלום עליכם , הסופר היידי הנפלא , להעלות חיוך על שפתי קוראיו . אולם הוא עצמו היה שרוי במצוקה כספית ונאלץ לנדוד הרבה . קנצלר ( ראש ממשלת ) גרמניה המערבית , קונרד אדנאואר , שר החוץ של ישראל , משה שרת , ונחום גולדמן בשם ועידת הארגונים היהודיים שיצגה נצולי שואה שלא חיו בישראל . גרמניה המערבית הסכימה לשלם לישראל במשך 12 שנה שלושה מיליארדי מרק ( כ - 750,000 דולר ) וסכום נוסף כזה לועידת הארגונים היהודיים , באמצעות מדינת ישראל . השלומים תרמו תרומה חשובה להתפתחותה הכלכלית של מדינת ישראל הצעירה , אשר רבים מקרבנות הנאצים נקלטו בה , אולם חוללו סערת רוחות גדולה בישראל . בראש המתנגדים לקבלת השלומים עמדו חברי תנועת " חרות " בהנהגת מנחם בגין , ומקצת נצולי מחנות ההשמדה , שטענו כי אין למחק את פשעי הנאצים בכסף . מצדדי השלומים טענו כי אין השלומים מטהרים את הגרמנים מפשעי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ