שכר וענש האמונה כי על פי הצדק האלוהי יזכו הצדיקים ועושי הטוב בגמול על מעשיהם , והרשעים יענשו על חטאיהם . המקרא עוסק בנושא השכר והענש בשני מישורים , הלאמי והאישי . במישור הלאמי מתבטא הדבר בקיום או באי - קיום הברית עם ה'. אם ילכו בני ישראל בדרכי ה'וימלאו את מצוותיו , יזכו לשגשוג ולברכה ; ואם יחטאו לו - יענשו . עמדה זו , המאפשרת לאדם חפש בחירה בין הטוב לרע , באה לידי בטוי בפסוק : " ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה : את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה'אלוהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום ; והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה'אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום"( דברים יא כו - כח ) . הברכה - הגמול - היא לרשת את ארץ - ישראל ולהשיג רוחה , שלום ועשר חמרי . הקללה - הענש - היא סבל ממחלות ומגלות ( ויקרא כג ; דברים כח ) . שכר וענש לצדיק ולרשע נושא השכר והענש במישור האישי מתבטא בשאלה , המעסיקה לא מעט את המקרא , מדוע " צדיק ורע לו רשע וטוב לו". השאלה המציקה נשאלת לעתים בהתרסה , בחפוש אחר הצדק האלוהי : " מדוע דרך רשעים צלחה ? " ( ירמיהו יב א ) י והיא עולה פעמים רבות בעקבות אסונות אישיים . בעית השכר והע...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ