שכר התשלום המשלם לעובד השכיר בכסף או בשוה כסף על עבודה או שרות שהוא מבצע . שכר העבודה משלם על בסיס תקופת זמן או יחידות עבודה ותפוקה . יש עובדים יומיים , ששכרם נתן להם בתם יום העבודה , יש לפי שעות , יש תשלום על בסיס שנתי , ובדרך כלל השכר משלם מדי חדש . תשלום שכר לפי תפוקה נתן לעובדים קבלניים , המבצעים עבודה מסימת שנקבעה מראש , בלי להתחשב במשך זמן העבודה . המעביד חיב לשלם את השכר במועד קבוע שנקבע בהסכם העבודה . דחית התשלום נקראת הלנת שכר ומזכה את העובד בפצוי הקבוע בחק . בעיות הקשורות בשכר , המתגלות בין העובד למעביד , מובאות לברור בפני בית - דין לעבודה . השכר ומרכיביו גבה השכר נקבע בין העובד למעביד על פי כשוריו ונסיונו של העובד וסוג העבודה שיבצע . אולם השכר משפע מאוד גם מהמצב במשק . אם יש מצב של חסר עבודה ועדף עובדים , המעמד לעבודה אינו יכול להיות תקיף בדרישותיו לשכר גבוה או לתנאי עבודה משפרים , וההפך . בדרך כלל השכר עולה במהלך שנות העבודה . במקומות עבודה ממשלתיים , ובעקר בצבא ובמשטרה , עלית השכר מתנית בדרך כלל במשך תקופת העבודה ובדרגות הנתנות לאחר השתלמות בקורסים ועמידה במבחנים . במקומות...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ