שכם העיר הגדולה והחשובה בהר שומרון , מן הערים העתיקות בארץ . שוכנת בעמק פורה ועשיר במים , בין הר עיבל להר גרזים . כיום היא נחשבת לעיר הערבית הגדולה והחשובה בשומרון מבחינה פוליטית , כלכלית וחברתית . שכם נמנית עם הערים הכנעניות העתיקות ביותר בארץ , והודות למקומה על צמת הדרכים העקרי בשומרון היתה מהחשובות שבהן . היא נזכרת בתעודות מצריות עתיקות מהמאה ה - 19 לפני הספירה , ובמכתבי אלעמרנה מהמאה ה - 14 לפני הספירה . שכם העתיקה מזהית עם תל בלאטה , הנמצא כשני קילומטרים ממזרח לעיר החדשה . בחפירות שנערכו בתל בלאטה נמצאו שרידי בצורים מתקופת שלטון הח'יקסוס מהמאה ה - 7 1 לפני הספירה . כן נחשפו בחפירות אלה 24 שכבות ישוב מהתקופה הכלקוליתית , לפני כ - 6,000 שנה , ועד לסוף התקופה ההלניסטית , לפני יותר מ - 2,000 שנה . שכם בעת העתיקה שכם נזכרת פעמים רבות במקרא , החל בתקופת האבות . כשהגיע לכנען , הקים אברהם אבינו בשכם מזבח לה'. יעקב נכדו קנה בשכם חלקת שדה , ושם התרחשה פרשת דינה ( בראשית לד ) . בתקופת השופטים , לאחר מות גדעון , המליכו אנשי שכם את אבימלך בנו . בעת פלוג הממלכה בימי ירבעם בן נבט היתה שכם בירתה ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ