שיפה רקמת הובלה בצמח , שתפקידה להעביר חמרים מאזור אחד של הצמח לחלקיו האחרים . ברקמת ההובלה מצויים מעין צנורות הבנויים תאים רבים , שדרכם מזרמים מים ומלחים ( מינרלים ) מן השרש לגבעול ולעלים . ברקמת ההובלה של הצמח מבחינים בצנורות העצה , שתפקידם להוביל מים ומלחים , ובצנורות השיפה , שתפקידם להוביל חמרים שעברו פוטוסינתזה מן העלים לכל שאר חלקי הצמח . מן העלים זורמים תוצרי הפוטוסינתזה , ובעקר סכרים וחלבונים , אל הענפים והגבעולים ואף אל השרש . מבנה השיפה ומקומה בדרך כלל השיפה נמצאת בהקף הגבעול או הגזע ומקיפה את העצה . אולם במשפחות צמחים אחדות היא מופיעה גם בתוך העצה או פנימה לעצה . השיפה בנויה מתאים דקי דפן ונקובים , המכנים תאי כברה . התאים מתחברים אלה לאלה ויוצרים את צנורות הכברה . בדפן תא הכברה מצוי אזור עשיר בנקבים , המכנה לוחית הכברה . דרך לוחית הכברה זורמים החמרים מתא כברה אחד למשנהו , ואחר כך דרך צנור הכברה מן העלים לשאר חלקי הצמח . תאי הכברה חיים רק במשך עונת גדול אחת , ובסופה הם נמעכים ובמקומם מתפתחים תאים חדשים . אלה הם למעשה תאים , שנקבי הכברה שלהם נסתמו בחמר מיחד שמפריש התא , הנקרא ק...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ