שחיטה הצורה שבה מתר , לפי דיני ישראל , להמית בעלי - חיים לשם אכילת בשרם . התורה צותה : " תזבח ואכלת בשר"( דברים יב טו ) . כלומר , אם אנו רוצים לאכל מבשר הבהמות , החיות והעופות , חיבים אנו לזבח ( לשחט ) אותם . חכמי התלמוד קבעו הרבה הלכות בענין שחיטה , שנועדו בעקרן להקל את מיתתם של בעלי - החיים המיעדים לאכילה . המשנה אומרת : " הכל שוחטין ושחיטתן כשרה , חוץ מחרש , שוטה וקטן , שמא יקלקלו בשחיטתן". לאשה אין מניחים לשחט , שמא תתעלף . מצות השחיטה היא אחד מיסודות הכשרות והפכה עקר בדת ישראל . השחיטה נעשית בסכין על ידי שוחט ממחה . הסכין המיחדת לשחיטה הנקראת " חלף", להבה חיב להיות חד וחלק ביותר , ללא כל פגימה , שאם לא כן - הסכין פסולה , ומה שנשחט בה אסור באכילה . היו שהצביעו על הצד ההיגיני שבשחיטה היהודית והיו שהדגישו את מניעת צער בעלי - חיים . הוכח כי השחיטה מקדימה את הקפאון בשרירים ומרחיקה את הרקבון בבשר . למסלמים מתר לאכל משחיטתם של יהודים , אבל לא משחיטתם של אחרים . במחצית המאה ה - 19 גברה בחוגים נוצריים התנועה נגד השחיטה . היא דרשה לאסר לחלוטין את השחיטה היהודית . דובריה טענו , כי השחיטה ללא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ