מזוזה מגלת קלף קטנה , הנתונה בקפסה קטנה ומארכת , שקובעים על המזוזה ( הקורה האנכית שבפתח הדלת ) הימנית בכניסה לבית יהודי ולחדרים השונים שבתוכו ( פרט לחדרי השרותים ) . על מגלת הקלף כתובות בכתב של סופר סת"ם הפרשיות " שמע " ( דברים ו ד - ט ) , ו " והיה אם שמוע " ( דברים יא יג - כא ) . על המזוזה מבחוץ כתוב " שדי " , אחד משמות האלוהים . בספר ה " זהר " נאמר , כי " שדי " הוא ראשי - תבות של " שומר דלתות ישראל " ומכאן צמחה האמונה העממית , כי המזוזה שומרת מפני " רוחות רעות " . התקנת מזוזה היא מצוה מן התורה , ועקר חשיבותה בכך שהיא סימן וסמל לבית יהודי . יש הנוהגים לנשק את המזוזה בעת הכניסה לבית וביציאה ממנו . יהדות מצוות סופר סת"ם  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ