מושבה צורת התישבות המבססת על עבודה חקלאית ועל העקרון שהרכוש הוא פרטי והנהול של המשק החקלאי המשפחתי נעשה אף הוא באפן פרטי . כל הישובים החקלאיים היהודיים שנוסדו בארץ לפני שנת 191 ס היו מושבות , אך במשך הזמן הפכו רבן לישובים עירוניים . המושבה הראשונה בארץ היתה פתח - תקוה , שנוסדה בשנת 1878 על ידי צעירים מ " הישוב הישן " בירושלים יחד עם עולים מהונגריה . פתח - תקוה זכתה משום כך בתאר " אם המושבות " . אחרי כן נוסדו ארבע מושבות נוספות : ב - 1882 הוקמו ראשון לציון , זכרון - יעקב וראש - פנה , וב - 1884 - גדרה . חיי שתוף במושבות התנאים הקשים שבהם חיו המתישבים החלוצים הכתיבו להם בתחלת דרכם חיי שתוף ביצור ובצריכה . בעקר בלטה הנטיה לחיי שתוף אצל הביל " ויים בגדרה . אולם בתוך זמן קצר התפרקו השתפיות בכל הישובים האלה . גרמו לכך שתי סבות עקריות : ראשית , המתישבים נטו יותר ויותר ליצר משק פרטי על פי הדגמה שהכירו בארצות מוצאם . בתחלת דרכם הם התיחסו לשתפות כאל " רעה הכרחית " , שמטרתה לעזר להתגבר על הקשיים ההתחלתיים של התישבותם , ולאחר שהתבססו חלקו ביניהם את הנכסים , המגרשים , הכלים ושאר הציוד , כדי שכל מתיש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ