מושב צורת התישבות בישראל שהתבססה על מזוג בין עקרונות ההתישבות הפרטית לבין העקרונות של ההתישבות השתופית . קימים שני סוגים של מושבים - מושב עובדים ומושב שתופי . המושבים הראשונים נוסדו בשנות ה - 20 וכיום פזורים בכל חלקי הארץ 440 מושבים . המושב בא לענות על הצרך של בני האדם ביזמה אישית מצד אחד , ולהנות מהיתרונות שבחיי השתוף , מצד אחר . המושבים שמשו משנות ה - 60 עד שנות ה - 80 מופת ודגמה לארצות מתפתחות באמריקה הלטינית , באסיה ובאפריקה . סטודנטים וממחים רבים באו לישראל כדי להכיר מקרוב את דגם ההתישבות של המושב ולישמו במדינותיהם . מושב עובדים ומושב שתופי במושב עובדים כל משפחה מחזיקה בחלקת אדמה ומנהלת בנפרד את המשק שלה . עם זאת האדמה אינה פרטית אלא היא אדמת הלאם שנמסרה בחכירה למתישב . כל משפחה מתכננת את המשק שלה ומעבדת אותו בעבודה עצמית , אולם קימת שתפות של חברי המושב בנושאים כמו עזרה הדדית , שווק התוצרת ורכישות הקשורות במשק . כל ההחלטות הנוגעות בעניני הצבור נעשות על ידי האספה הכללית של החברים במושב . בכמה ממושבי העובדים יש שתוף עבודה בענפי יצור מסימים . המושב השתופי נבדל ממושב העובדים בכך שעבוד...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ