מועצת גדולי התורה מועצה עליונה של גדולי תורה - רבנים ואדמו " רים מהיהדות החרדית האשכנזית . המועצה מתוה את דרכה ואת מדיניותה של " אגדת ישראל " ומכתיבה את מהלכיה בכנסת . מועצת גדולי התורה הוקמה בעת יסוד " אגדת ישראל " בקטוביץ ב - 1912 . עם ראשוניה נמנו גדולי התורה של העדה החרדית במזרח אירופה , וביניהם האדמו"ר מליובויץ', האדמו"ר מגור והחפץ חיים . חבריה עצבו את הבסיס הרוחני והחנוכי של היהדות החרדית האשכנזית . עד מלחמת העולם השניה שללה מועצת גדולי התורה את התנועה הציונית ואסרה קיום כל קשר עמה . במהלך המלחמה הקימה המועצה את " ועד ההצלה " , שנסה להקל את סבלם של היהודים שבגטאות . אדמו " רים וראשי ישיבות ששרדו עלו לארץ - ישראל והקימו בה מחדש את מרכזי התורה - החצרות של החסידים והליטאים . בארץ - ישראל השתנה היחס של מועצת גדולי התורה לציונות , וחבריה קבעו שלא יטלו עוד חרמות על הציונים . בברכת המועצה השתתפו נציגי " אגדת ישראל " במועצת המדינה הזמנית . שתוף הפעלה עם הציונים הביא לפרישת קבוצה חרדית קיצונית מ " אגדת ישראל " ולהקמת " נטורי קרתא " בראשותו של הרב עמרם בלוי . במועצת גדולי התורה חברים אדמו ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ