מונותאיזם אמונה באל אחד , בורא העולם , שקיומו מחוץ לטבע ומעליו . הדת המונותאיסטית המגבשת והעתיקה ביותר היא הדת היהודית . מתוכה נולדו הנצרות והאסלאם - שתי הדתות המונותאיסטיות הגדולות ממנה במספר מאמיניהן . מקור המלה מונותאיזם הוא יוני . מונוס פרוש אחד ; תאוס פרושו אלוהים . לאמונה מונותאיסטית נמה יסודות : האל הוא אחד ויחיד ואין דומה לו בטבע ומחוץ לו . האמונה באלים רבים ( פוליתאיזם ) מנגדת למונותאיזם , וכך גם האמונה כי לכל תחום אל אחד עליון משלו . האל היחיד הוא בורא העולם והאדם , ומשגיח ללא הפסק על ברואיו . כל המתרחש בעולם הוא פרי כונתו , חכמתו ורצונו של האל . האל הוא מקור החקים המוסריים של האדם , ומתוך כך מתחיבת התנהגות מוסרית בין בני - האדם . כל אמונה אחרת נדחית מפני המונותאיזם , אפלו היא קרובה לה . האמונה באל אחד ויחיד היא בלתי - פשרנית , וזה ההסבר לקנאותן של הדתות המונותאיסטיות . לא כן האמונה באלים רבים , שיכולה להיות סובלנית כלפי אמונות אחרות , שכן היא מקבלת עקרונית את רבוי האלים . מדענים רבים סוברים , כי האמונה באל אחד צמחה בהדרגה מן הפוליתאיזם , אולם יש חוקרים הגורסים , כי אמונות מו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ