מולקולה קבוצת אטומים הקשורים זה לזה בשל כחות משיכה הקימים ביניהם . המולקולה היא החלקיק הקטן ביותר של חמר הנושא את תכונות החמר . הראשון שהכיר בכך שכל חמר בנוי ממולקולות המרכבות מאטומים היה הכימאי האנגלי ג'ון דלטון בשנת 1808 . נתבונן לדגמה בטפה של מים . יש בה מספר עצום של מולקולות - שלושים מיליארדי מיליארדים . כל מולקולה של מים בנויה משלושה אטומים : שנים של מימן ואחד של חמצן , הקשורים זה לזה , וכל מולקולה כזאת זהה בתכונותיה לטפת המים " הגדולה " . מולקולה של יסוד מכילה לעתים אטום אחד בלבד , ולעתים - שנים או שלושה אטומים . בגזים נאון וקסנון , למשל , המולקולה היא אטום יחיד . בגזים חמצן ומימן המולקולה בנויה משני אטומים זהים הקשורים זה לזה . ( מסמנים אותה כך : O 2 H 2 ) כאשר שנים או יותר יסודות אלמתכתיים מתרכבים לתרכבת , האטומים שלהם נקשרים ויוצרים את המולקולות של התרכבת הזאת . כך לדגמה , כשחמצן ומימן מתרכבים למים , כל שני אטומים של מימן מתרכבים עם אטום חמצן למולקולת מים אחת ( O 2 H ) . במולקולה של חלבון , למשל , יש אלפי אטומים . בכל התרכובות המולקולה בנויה מכמה אטומים - שנים לפחות - של יסודו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ