מוליכות היכלת של חמרים להעביר חם או חשמל מכנה מוליכות . חמר שמוליכות החם שלו גבוהה , מאפשר לחם לזרם דרכו בקלות . חמר שמוליכות החשמל שלו גבוהה מאפשר לחשמל לזרם דרכו בקלות . המוליכות היא תכונה של חמרים , טבעיים או מלאכותיים , המנצלת על ידי האדם לצרכיו . חמרים בעלי מוליכות חשמל נמוכה , פלסטיק למשל , משמשים כמבודדים . מוליכות החם הנמוכה של העץ , לדגמה , תורמת בין השאר לשמוש נוח ובטוח יותר בידיות של כלי עבודה הבאים במגע עם חם . מוליכות חם חמר שמוליכות החם שלו גבוהה , כמו מתכת , מאפשר לחם לזרם דרכו בקלות רבה יותר מאשר חמר שמוליכות החם במתכות המוליכות חשמל משתמשים כדי ליצור חוטי חשמל וכבלים להולכת החשמל למרחקים גדולים , כמו כבלי המתח הגבוה הנראים בתצלום . שלו גרועה , כמו עץ . בדרך כלל , העצמים שסביבנו שרויים בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר חם גופנו . כאשר נוגעים באצבע בגוף העשוי מעץ , האזור שבו אנו נוגעים מתחמם ממגע האצבע . מכיון שהעץ הוא מוליך חם גרוע , החם הזה אינו מתפזר , והאזור שבו אנו נוגעים נשאר חם . לעמת זאת , אם נוגעים בעצם העשוי ממתכת , שהיא מוליך חם טוב , החם העובר למתכת באזור המגע מתפזר ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ