מוזות לפי המיתולוגיה היונית המוזות הן תשע אחיות , בנותיהם של זאוס ומנמו - סינה . כל אחת מהן חלשה על אחד מתחומי הספרות , השירה , האמניות והמדעים . המנח מוזה חדר לכל שטחי האמנות והפך שם נרדף להשראה . תחומי ההשראה התחלקו בין תשע האחיות : קליופה היתה המוזה של השירה האפית , אוטרפה - של השירה הלירית , ארטו - של שירת האהבה , פולימניה - של שירת הקדש , טרפסיכורה - של הזמרה והרקוד , טליה - של הקומדיה , הצלחתו של סומרסט מוהם כמספר נבעה מהיותו מתבונן חד - עין , מופכח ושנון על טבע האדם באשר הוא , תמיכתו של הרב מוהילבר בציונות , שנתפסה כחילונית במהותה , סללה את הדרך להצטרפותם של דתיים לתנועה הציונית . מלפומנה - של הטרגדיה , קלאו - של מדע ההיסטוריה ואורניה - של מדע האסטרונומיה . אמן של תשע האחיות , מנמו - סינה , שהיתה אלת הזכרון , ספרה להן בילדותן את כל שזכרה מתחלת הזמנים : את הספור על בריאת העולם ואת עלילותיהם של גבורי המיתולוגיה . היא דאגה גם לספר להן על חכמתו הרבה של אביהן , זאוס , מלך האלים . המוזות חברו את שיריהן על פי ספורי אמן , והיו יושבות לרגלי כס המלכות של זאוס ושרות שירי שבח ותהלה לו ולשאר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ