מוהילבר , שמואל רב וחוקר הלכה , מגדולי רבניה של רוסיה וממנהיגי הציונות הדתית . היה מראשי תנועת " חובבי ציון " . חי בשנים 1824 - 1898 . הרב שמואל מוהילבר נולד בעירה ליד וילנה . הוא קבל חנוך מסרתי אך למד גם מקצועות חלוניים . בשנת 1843 , בהיותו רק בן שמונה - עשרה , הוא הסמך לרב בישיבת וולוז'ין המפרסמת . חמש שנים לאחר מכן החל מוהילבר לכהן ברבנות בכמה וכמה ערים . הוא ראה את סבלו של העם היהודי , והחליט כי התישבות יהודית בארץ - ישראל היא הצלתו היחידה . בעקבות מסקנתו זו הוא החל להטיף לחבת ציון ולציונות ואף פעל למענן . אחרי הפרעות ( פוגרומים ) שפרצי ברוסיה בשנת 1881 יסד מוהילבר בורשה את האגדה " בני ציון " - הארגון הראשון של חובבי ציון " . באותה השנה , ופעם נוספת בשנת 1886 , הוא בקר בארצות מערב אירופה כדי לרכש אוהדים ותומכים לתנועה . הוא נסה להשפיע על הברון הירש לתמך בישוב ארץ - ישראל והצליח לגיס את עזרתו של הברון אדמונד דה רוטשילד . רוטשילד שלח את מוהילבר לבחר משפחות יהודיות ברוסיה שיעלו לארץ ויתישבו בה כעובדי אדמה . בשנת 1890 בקר בארץ - ישראל כדי לעמד על מצבן של המושבות היהודיות הצעירות . בבקו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ