מודרניזם המודרניזם , זניחת הישן לטובת החדש , מתגלה בדרך החשיבה של האדם ובתפיסתו את העולם ואת החברה שבה הוא חי . המודרניזם הוא גם זרם בין - לאמי באמניות הציור , הפסול , המוסיקה , המחול , התאטרון והספרות וכן באדריכלות , שראשיתו בסוף המאה ה - 19 ושיאו בראשית המאה ה - 20 . במודיעין , עירם של בני משפחת החשמונאים שהניפו את נס המרד בשליטים היוונים , מוקמת עיר גדולה ומתוכננת . ראשיתו של המודרניזם בחשיבה הוא בתקופת ה " השכלה " , כאשר בני אירופה זנחו את מסורות החיים הישנות והכובלות שלהם , שהיו מבססות בעקר על הדת , על שלטונם המחלט של המלכים , ועל הרעיון שהאדם אינו יצור חפשי ונבון דיו כדי לשלט על מהלך חייו . המהפכה הגדולה בתפיסת מקומו של האדם בעולם חלה יחד עם התגברות החלוניות , התרחבות מעגל המשכילים והמחקר המדעי . המודרניזם דחק הצדה את הבורות , הפחד והאמונות התפלות והשליט במקומם את ההגיון והשכל . התבונה היתה לכלי הבחן , שעל פיו נקבעו סדרי חברה ומדינה מתקדמים וצודקים יותר . הבטוי הבולט ביותר של המודרניזם היה המאבק להשגת חפש , שויון ואחוה בין בני האדם - מטרות שהמהפכה הצרפתית חרתה על דגלה . השקפת עול...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ