מודיעין שרות חשאי צבאי או אזרחי שמטרתו לאסוף מידע לצרכים בטחוניים , צבאיים ומדיניים ולעמוד על כונות היריב ולסכלן . בצד המודיעין הצבאי - בטחוני התפתח מאוד בימינו מודיעין כלכלי ומדעי , המתמקד באסוף מידע על טכנולוגיות חדישות ומתחכמות . מאחורי המודיעין הצבאי - בטחוני עומדות מדינות , בעוד שמאחורי המודיעין הכלכלי עומדות חברות כלכליות וכסף פרטי . עם זאת במשג מודיעין ( או ביון ) משתמשים גם היום בעקר לתחום הצבאי - בטחוני . מודיעין יעיל הוא מכשיר חיוני לכל מדינה , המבקשת לשמור על בטחונה מפני המתנכלים לה מבית ומחוץ . בעבר פעלו שרותים אלה בעקר באמצעות סוכנים שתולים ומרגלים במחנה היריב , וידיעות השלמו מפי עריקים או שבויים בעת מלחמה . בימינו הגיעו שרותי המודיעין לתחכום רב והם פועלים בשיטות טכנולוגיות משכללות . מכ"ם , לוינים ומכשירי צתות רגישים , מחשבים ומצלמות זעירות , מקלטים ומשדרים חבויים במקומות שונים ובצורות משנות , נידות אתור , מטוסים ללא טיסים , אניות רגול ועוד - כל אלה הם כיום עזרים מקבלים של כל מודיעין ראוי לשמו . אולם על אף שפע המכשור האלקטרוני , נותר האדם הגורם המכריע בעבודת המודיעין . ללא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ