מהרש"א רב , פוסק ומפרש התלמוד . שיטת הפרוש החדשה שהמציא כלולה ברב מהדורות התלמוד . חי בשנים 1555 - 1631 . שמואל אליעזר אידל'ס , הידוע בכנוי מהרש"א נולד בקרקוב שבפולין . במשך עשרים שנה , בשנים 1585 - 1605 , הוא עמד בראש ישיבה בפוזנן , שהחזקה וקימה בכספי חותנתו , אידל . כאות להכרת הטובה שרחש לה על כך הוא אמץ את שמה . מהרש"א כהן כרב וראש ישיבה בלובלין ולבסוף באוסטרוג ( אוסטרהא ) . בחבורו " חדושי הלכות " הוא הנהיג שיטה חדשה בלמוד התלמוד ובפרושו . בדבריו הוא מבאר סוגיות לפי רש"י ובעלי התוספות . פרושו התקבל , לפיכך , ברבים והוא מופיע ברב המהדורות של התלמוד . בפרושו לאגדות שבתלמוד , " חדושי אגדות " , התיחס לאגדות התמוהות ביותר בהגיון ולפעמים אמר שהן משלים , והשתדל לגלות את הרמזים שבהן . מהרש"א יצא נגד זלזול במצוות שרוח בקרב יהודים בפולין ואף השתתף בהכרזת חרם על אלה שקנו רבנות בכסף . רש"י תלמוד  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ