מהר"ם מרוטנבורג מהר"ם ( ראשי תבות של " מורנו הרב רבי מאיר " ) מרוטנבורג הוא כנויו של רבי מאיר בן ברוך , מגדולי הפוסקים והמפרשים בימי הבינים . רבי מאיר פעל ברוטנבורג שבבוריה והיה מנהיגם הרוחני של יהודי אשכנז בדורו . חי בשנים 1215 - 1293 . המהר"ם נולד בוורמס ( ורמיזא ) שבגרמניה . הוא היה בן למשפחת חכמים ורבנים , ואביו היה מורו הראשון . בגיל שתים - עשרה נסע מהר"ם לוירצבורג ללמד תורה מפי החכמים החשובים רבי יצחק בן משה , מחבר הספר " אור זרוע " , ורבי שמואל בן מנחם . אחר כך הוא נסע לצרפת כדי ללמד אצל בעלי התוספות , חכמי ההלכה שחברו תוספות לפרוש רש"י לתלמוד . בשנת 240 ר היה המהר"ם עד לוכוח על התלמוד שנערך בין הנוצרים ליהודים . ( הוכוח נכפה על היהודים על ידי הנוצרים , שבקשו להוכיח באמצעותו כי היהדות טועה והאמת מצויה בדת הנוצרית . ) שנים ממוריו החשובים של מהר"ם , רבי שמואל בן שלמה ורבי יחיאל מפריס , השתתפו בוכוח זה , שהסתים בשרפת ספרי התלמוד בככר העיר פריס . את זעזועו מן הארוע בטא מהר"ם בקינה " שאלי שרופה באש " , הנאמרת עד היום בתשעה באב בעדה האשכנזית . גדול בדורו זמן לא רב אחר כך חזר המהר"ם לג...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ