מדרשים דברי הלכה ואגדה המסתמכים על פסוקי התנ"ך , שחברו יוצרי התורה שבעל - פה , החל בימי הבית השני . מרבית המדרשים כנסו בקבצים ונערכו לפי סדר פרשות השבוע . במשנה מצויים כמה מדרשי הלכה . גם בשני התלמודים - הירושלמי והבבלי - יש מדרשי הלכה ואגדה רבים , שתפקידם לברר את מקור ההלכה ואת טעמה . מדרשי הלכה מדרשי הלכה העוסקים בתורה ( חוץ מספר בראשית ) , נכתבו בעברית בידי התנאים ונערכו לאחר חתימת המשנה ( אחרי שנת 200 לספירה ) . הם מבססים על יג ( 13 ) המדות של רבי ישמעאל ( ראשית המאה ה - 2 לספירה ) , אשר הרחיב את שבע המדות של הלל הזקן ( סוף המאה ה - ו לפני הספירה ) . יג מדות אלו הן , בחלקן , כללי הגיון והסקת מסקנות , כמו " קל וחמר " , שלפיו לומדים על המקרה הקל מן המקרה החמור ( לדגמה , בראשית מד ח , וכן בשמות ו יב ) ; ובחלקם אלו כללים המסתמכים על דמיון מלולי , כמו " גזרה שוה " , שהיא השואה בין שתי הלכות שונות , שמלה זהה מופיעה בשתיהן . רב מדרשי ההלכה נוצרו בתקופתו של רבי ישמעאל , ואז גם התפצלו לאסכולות שונות : האחת " דבי רבי ישמעאל " , שגרס : " דברה תורה בלשון בני אדם " . והאחרת - " דבי רבי עקיבא " ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ