מדע שיטת חקירה של תופעות הטבע , המבססת על נסויים ותצפיות , ועל נסוחן של תורות המסבירות אותן . המדע התפתח באירופה במאה ה - 17 , ומשם עבר לעולם כלו . למדע ישומים טכנולוגיים רבים , שהשפעתם על החברה והתרבות בימינו רבה מאוד . עוד בימי קדם נסו בני אדם לחקר ולהבין את תופעות הטבע . במיחד הצטינו בכך היונים הקדמונים , שהעלו רעיונות חשובים ומקוריים , שרבים מהם עדין משמשים במדע של ימינו . גם תרביות אחרות , כמו אלו של הסינים , ההודים והערבים עסקו בחקירות דומות . אולם רק במאה ה - 17 נמצאה באירופה שיטת חקירה אמינה ויעילה , שבעזרתה נתן לפענח את צפונות הטבע בהצלחה מרבה ותוך התקדמות בלתי פוסקת . השיטה הזו היא המדע , או כפי שקוראים לו לפעמים - " המדע המודרני " . נסויים , תצפיות ותאוריות המדע מבסס על נסויים ותצפיות . עקרו של הנסוי ביצירת תנאים מלאכותיים , שבהם תופעה טבעית אחת מפרדת מתופעות אחרות , כדי שיהיה אפשר לחקר אותה לבדה . לעמתו , התצפית היא התבוננות מסדרת וקפדנית בתופעות הטבע כפי שהן מתגלות בתנאים שבהם אין לנו חלק . לדגמה , המדען המבצע נסויים בנפילתם של גופים בהשפעת כבדם משתדל לסלק ככל האפשר מהנסוי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ