מדות ומשקלות יחידות מדה תקניות , המשמשות לקביעת הערכים המספריים של גדלים כלשהם . שיטות שונות של מדות ומשקלות , שהתבססו בעקר על מדות גוף האדם , היו מקבלות בכל תרבות אנושית . בימינו משתמשים בכל העולם בשיטת היחידות המטרית , הקובעת יחידות מדה אחידות המגדרות באפן מדיק באמצעות תופעות פיסיקליות . מיני המדוזה שונים זה מזה בצורתם ובעיקר בצבעיהם , בחופי ארצנו נפוצה מדוזת סוכך ששמה אורליה . המדוזה נעה בעזרת סילוני מים שהיא מתיזה מפיה . מהירות תנועתה תלויה בטמפרטורת המים . הזמרת מדונה בלבוש אופייני בעת הופעה .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ