מדד המחירים לצרכן שיטה למדידת שנויים - עליות וירידות - החלים במחירי מוצרים ושרותים בפרק זמן מסים . מדד המחירים לצרכן - ה " אינדקס " - משמש את המדינה כאמצעי פקוח על מצב המשק ועל המחירים בענפי הכלכלה השונים . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מפרסמת מדי חדש מדדי מחירים , שלכל אחד מהם חשיבות בענף או בתחום כלכלי מסים . למשל , מדד מחירי הבניה מראה עד כמה עלו או ירדו מחירי הדיור בחדש אחד לעמת המחירים בחדש הקודם . כיצד מודדים ? מדד המחירים לצרכן מצין עד כמה עלו או ירדו מחירי מוצרים ושרותים הנחשבים חיוניים למשפחה עירונית ממצעת . צרכיה של משפחה זו מתגלים ב " סקר הוצאות משפחה " שמקימת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מדי שנים אחדות , בדרך כלל כל 10 שנים , בקרב כמה אלפי משפחות עירוניות שנבחרו באפן מקרי . המשפחות שנבחרו רושמות את כל ההוצאות הכספיות שלהן במשך חדש אחד . מתוך כלל המוצרים שהמשפחות מצינות נבחרת רשימה של כאלף מוצרים נפוצים ביותר , כלומר מוצרים שרב המשפחות הנסקרות צינו אותם בין הוצאותיהן . מוצרים אלה מהוים את " סל המוצרים " . מחירי " סל המוצרים " יכולים להשתנות עקב שנויים החלים בהרגלי הצריכ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ