מגנט גוש מתכת בעל שני קטבים , צפוני ודרומי , היכול למשך אליו גושי מתכת אחרים . קטבי המגנט יכולים להפעיל כחות משיכה ודחיה זה על זה . גם כדור הארץ הוא מגנט גדול . עוד בעת העתיקה היה ידוע כי אבנים מסימות המכילות ברזל מושכות אליהן פסות ברזל קטנות . היונים מצאו אבנים כאלה ליד העיר מגנזיה , ומכאן שמו של המגנט . המגנטים הטבעיים האלה היו המגנטים היחידים שהכירו בני האדם בעת העתיקה . בימינו מיצרים מגנטים ממטילי ברזל במפעלי תעשיה . מלבד הברזל , גם המתכות קובלט וניקל יכולות להפך למגנטים , בעוד שמתכות אחרות , כמו הנחשת , אינן יכולות להפך למגנטים ואינן נמשכות אל מגנטים . חמרים היכולים להפך למגנטים ולהמשך למגנטים נקראים חמרים פרומגנטיים . למגנטים שמושים רבים בחיי יום יום ובתעשיה . במנוע החשמלי , בדינמו וברמקול , לדגמה , משתמשים במגנט . המצפן פועל בעזרת מחט מגנטית . קטבים מגנטיים אם נתלה מטיל מגנטי שצורתו כמחט ישרה בחוט שנקשר במרכזו , הוא יסתובב עד אשר קצהו האחד יצביע צפונה והאחר - דרומה . על תופעה זו מבסס המצפן . לקצה המצביע על הצפון קוראים קטב מגנטי צפוני , ולקצה האחר - קטב מגנטי דרומי . פעלתו של המ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ