המגלות הגנוזות מגלות שהיו חבויות בכדים והתגלו בדרך מקרה במדבר יהודה , ליד מערות קמראן , בשנת 1947 , וכן שרידי מגלות נוספות , תפלין ומזוזות שהתגלו במהלך השנים 1948 - 1957 . הן מכנות גם מגלות מדבר יהודה . תכנן של המגלות הגנוזות מבחינת תכנן נחלקות המגלות לשלוש קבוצות : א . נתבי הכת שחברו בידי חבריה : סרך היחד - קבץ תקנות לחיי הכת ובו עקרונות השקפת עולמה . סרך לכל עדת ישראל לאחרית הימים - מסדיר את חיי עם ישראל בעתיד , כשיהיה בהנהגתה של " עצת היחד " . סרך הברכות - קבץ ברכות שיש לאמרן באחרית הימים , באספתה של " עצת היחד " . מגלת מלחמת בני אור בבני חשך : תאור המלחמה העתידה שיגברו בה בני אור ( בני ישראל ) על בני חשך ( כחות הרשעה בעולם ) . ספר ברית דמשק : סקירה היסטורית וקבץ הלכות ותקנות לחברה שבה יש רכוש פרטי וחיי אישות ( בנגוד לחברה המתארת בסרך היחד ) . מגלת ההודיות וספרי הפשרים ( פשר חבקוק , פשר נחום , פשר תהלים וקטעים של וישרים לשאר ספרי תרי - עשר ולספר ישעיהו ) . ב . ספרים חיצונים : חבורים שלא נכתבו במחצת הכת , ואינם ספרי מקרא . מהם נמצאו בעקר קטעים זעירים בלבד , ומכאן הקשי בחקירתם . מפרסמ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ