מגבר מתקן המשמש להגברת העצמה של אותות , בדרך כלל אותות חשמליים . מגברים משכללים משמשים במכיירי טלפון , רדיו וטלויזיה , במערכות להשמעת מוסיקה ( " מערכות סטראו " ) , ובמכשירים אלקטרוניים רבים אחרים . המלה " מגבר " מצינת גם רכיבים אלקטרוניים יחידים המסגלים להגביר את עצמתם של אותות במעגל חשמלי , וגם את המתקן השלם , המרכב ממספר רב של רכיבים כאלה , והמשמש להגברת אותות . אולם בדרך כלל , כאשר אומרים " מגבר " מתכונים למערכת המכילה מספר רב של טרנזיסטורים ורכיבים אלקטרוניים אחרים . מערכת זו יכולה להיות נתונה בתבה מיחדת , בעלת חבורים של כניסה ויציאה . כאשר מכניסים אות חשמלי לכניסה של המגבר , היציאה שלו מפיקה אותות בעצמה גדולה בהרבה . מגברים כאלה משמשים למשל במערכות להשמעת מוסיקה . מערכות ורכיבים במכשירים אלקטרוניים רבים נוצרים אותות חשמליים שיש להגביר את עצמתם . לדגמה , מקלט רדיו קולט דרך האנטנה ( משושה ) שלו את הגלים האלקטרומגנטיים הנפלטים מתחנת השדור , לאחר שעברו קילומטרים רבים ועצמתם נחלשה מאוד . באנטנה של המקלט נוצרים זרמים חשמליים בעצמה נמוכה , וכדי שיהיה אפשר להפך אותם לאותות שמע , יש צרך לה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ