מבקר המדינה מבקר המדינה הוא אדם הנבחר על ידי הכנסת כדי לסיע לה לקים בקרת שוטפת על פעלותיה של הרשות המבצעת ( הממשלה ) . מבקר המדינה הוא אדם הנבחר על ידי הכנסת כדי לסיע לה לקים בקרת שוטפת על פעלותיה של הרשות המבצעת ( הממשלה ) . הוא עומד בראש משרד מבקר המדינה , ועד 1998 הוא נבחר למשך חמש שנים , עם אפשרות להארכת הכהנה לעוד חמש שנים . בשנת 1998 נקבע בחק שהמבקר יבחר לכהנה אחת בת שבע שנים . תפקידו העקרי של מבקר המדינה הוא לבצע בקרת מתמדת על המנהל ועל כל פעלותיהם של משרדי הממשלה , רשיות מקומיות , גופים שהממשלה משתתפת בהנהלתם , וגופים אשר החק כופף אותם לבקרתו של מבקר המדינה . מבקר המדינה , בעזרת צות העובדים במשרדו , בוחן לא רק אם הפעלות נעשות על פי החק ואת טהר המדות בגופים האלה , אלא גם אם הם מנהלים בצורה תקינה ויעילה . בנוסף לכך , הוא רשאי לבדק כל ענין אחר שיראה לו כי יש צרך לבחן אותו . הגופים המבקרים חיבים להמציא למבקר את כל הידיעות והמסמכים וכל חמר אחר הדרוש לו כדי לקים את הבקרת בצורה טובה , יסודית ויעילה . אחת לשנה מגיש המבקר לכנסת דין וחשבון על תוצאות בקרתו , ובו סכום של הלקויים שמצא והמלצ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ