מבול שטפון גדול שהציף את הארץ עשרה דורות לאחר בריאת העולם . על הגשם העז הזה , ששלח אלוהים על הארץ כענש על רשעותם של בני האדם , מספר בספר בראשית ( פרקים ו - ט ) . על משך הזמן של ירידת המבול מביאה התורה שני נתונים שונים : ארבעים יום ( בראשית ז ד , יד - יז ) ושלוש מאות יום או מאה וחמשים יום ( בראשית ז כד ; ח ג ) . רק נח , הצדיק נוח שולח את היונה לבדוק'הכלו המים ? " . רק בפעם השלישית חזרה היונה ובפיה עלה זית , שהעיד על קץ המבול וחשיפת האדמה והצומח . נשיא מצרים חוסני מובארק . כשליטה של מדינה ערבית גדולה וחשובה מנסה מובארק להשפיע על תהליך השלום בין ישראל לפלשתינים .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ