" מארעות " כנוי להתפרעיות ולהתקפות הדמים של ערבים על הישוב היהודי בארץ - ישראל בשנים 1929,1921,1920 ו - 1936 - 1939 , בתקופת שלטון המנדט הבריטי . על פי רב נוהגים לכנותן לפי הלוח העברי : מארעות תר"פ , תרפ"א , תרפ"ט ותרצ"ו - תרצ"ט . ה " מארעות " הראשונים פרצו בחדש אדר תר"פ ( מרס 1920 ) בגליל העליון והתמקדו סביב תל חי . המתישבים היהודים המעטים במטולה , כפר גלעדי ותל חי נאלצו לפנות את שרשרת המזון : צרכני המזון הראשוניים הם צמחונים הניזונים מצמחים ירוקים ( יצרנים ) . צרכני המזון השניוניים והשלישוניים הם אוכלי בשר , טורפים ואוכלי פגרים ) , את ה " מעגל " סוגרים המפרקים המחזירים לקרקע את החומרים שהיצרנים , הצמחים הירוקים , זקוקים להם . השמש , שהיא מקור האנרגייה של היצרנים , עומדת מחוץ למעגל , אך היא בעלת חשיבות עליונה . למעלה : פסלון אלה שנמצא במארי . מתעודות שהתגלו באתר הקדום עולה כי היו בה נביאים בתשלום , שעסקו גם בפתרון חלומות . מימין : ציור קיר צבעוני מהמאה ה - 18 לפני הספירה , שהתגלה בארמון במארי , מתאר מעמד של הקרבת קורבן . המלך גדול הממדים מוביל את הפר לשחיטה .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ