מארג מזון המנח מארג מזון , או שרשרת מזון , מתאר מערכת יחסים בין אורגניזמים ( יצורים חיים ) שונים , הקשורה לאפן התזונה שלהם . האורגניזמים נחלקים ליצרנים , צרכנים ומפרקים . יצרני המזון הם צמחים - גדולים , קטנים או זעירים כדגמת אצות פלנקטון . הצמחים מבצעים פוטוסינתזה ומיצרים חמר אורגני ( כלומר תרכובות פחמן שונות ) מחמר לא - הדובים הם צרכנים אוכלי - כול , ומזונם רובו או כולו צמחי . בגלל מידותיהם הגדולות הם זקוקים לשטח מחיה גדול לסיפוק מזונם , וזו כנראה הסיבה שהם חיים בבדידות , בתמונה - דוב גריזלי אוכל דג . אורגני בעזרת השמש . הצרכנים הם שאר האורגניזמים , בעלי - חיים שאינם מסגלים לבצע פוטוסינתזה וחיבים לקבל את מזונם מיצורים אחרים כדי להתקים . המפרקים הם מיקרו - אורגניזמים ( יצורים זעירים ) הנזונים מאורגניזמים מתים , הן בעלי - חיים והן צמחים . בתהליך תזונתם הם מפרקים את הגוף המת לתרכובות בסיסיות יותר החוזרות למצע הקרקע , למים או לאויר - ומשיבות את החמרים האגורים בו למערכת הטבעית . הצרכנים נחלקים גם הם לסוגים : צמחוניים הנזונים רק מהיצרנים , הצמחים . אלה נקראים גם צרכנים ראשוניים ; טורפים - ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ