מאזן תשלומים רשום של כל העסקאות הנעשות בין מדינה אחת לבין מדינות אחרות . הכספים הנכנסים - מיצוא , מהשקעות הון , משרותים , מתירות ועוד - נרשמים לזכותה של המדינה . הכספים המוצאים על יבוא סחורות , על פרעון הלואות בארץ ומחוץ לה , על תשלום רבית ועל צרכים אתרים המחיבים תשלום במטבע זר - נזקפים לחובתה של המדינה . המצב הרצוי ביותר לכל מדינה הוא עדף במאזן התשלומים , כלומר מצב שבו היא מרויחה ( מכניסה ) יותר מאשר מוציאה . מצב מאזן , שבו ההכנסות שוות להוצאות , גם הוא טוב למדי . אולם רק מדינות מעטות בעולם נמצאות כיום באחד משני המצבים האלה . הרב המכריע של המדינות סובל מגרעון במאזן התשלומים , כלומר הן מוציאות יותר מטבע חוץ משהן מסגלות להרויח , וכך הן צוברות חובות . כדי לשפר את מאזן הכספים שלהן משתדלות מדינות אלה להשיג מטבע זר על ידי מכירה מגברת של תוצרתן בחוץ - לארץ , על ידי עידוד תירות החוץ בארצותיהן ועוד דרכים . אולם לא תמיד מאירה להן ההצלחה פנים . משברים כלכליים בלתי צפויים מראש וצרכים של שעות חרום עלולים לגרם להן הוצאות , המגדילות את הפער במאזן התשלומים . גרעון במאזן התשלומים עיד בימי הבינים הבינו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ