מאו דזה דונג מנהיג סין העממית . לוחם נגד משטר המנדרינים ( השליטים ) שהיה לקומוניסט והנהיג משטר קומוניסטי בגרסה משלו במדינה המאכלסת ביותר בעולם . החזיק בהגה השלטון יותר מיובל שנים . היה גם מצביא , סופר ומשורר . חי בשנים 1893 - 1976 . מאו נולד בכפר במחוז הונן שבדרום סין . אביו היה אכר עני , שהתעשר לימים . כשגדל , יצא מאו לכפר סמוך ואחר כך לבירת המחוז כדי לקנות דעת . בעיר המחוז הוא למד מאובנים של בעלי - חיים . משמרים . את העצמות והשיניים , במאובן אחד ( למטה ) נשמר השלד בשלמותו ואילו באחר ( למעלה ) - חלקים ממנו בלבד אחד מנושאי המאבק המרכזיים של היישוב היהודי בשלטונות הבריטיים בתקופת המנדט היה הבאת עולים לארץ - ישראל , ההעפלה - העלייה הלמ - חוקית - היתה כורח המציאות ותגובה להגבלות הנוקשות שקבעו הבריטים .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ