מאבנים שרידים של בעלי - חיים וצמחים קדומים , שהשתמרו בסלעים ( בעקר בסלעי משקע ) . תהליכי ההשתמרות של בעלי - החיים והצמחים נקראים תהליכי התאבנות : בדרך כלל מתאבנים החלקים הקשים בגופם של בעלי - החיים , כגון הקונכיות של חסרי החליות והעצמות והשנים של בעלי החליות . חלקים אלה עמידים יחסית בפני כחות ההרס הביולוגיים , הפיסיקליים והכימיים , הפועלים במשך הזמן על שרידי היצורים שמתו . אבל יש גם התאבנות של חלקים לא - קשים , לדגמה - התפחמות של צמחים . חקר המאבנים המדע העוסק בחקר המאבנים ( פוסילים בלעז ) נקרא פלאונטולוגיה . הוא נחלק לשנים : פלאוזואולוגיה - חקר בעלי - החיים הקדומים , ופלאובוטניקה - חקר הצמחים הקדומים . מחקר זה הוא בעל חשיבות כפולה : בעזרת המאבנים אפשר לברר את תנאי הסביבה ששררו בזמן השתקעות הסלע המכיל את המאבנים , ולקבע את הגיל היחסי של שכבות הסלע השונות . לצרך השואת גיל השכבות משתמשים ב " מאבנים מנחים " : אלה הם שרידי יצורים , שמצד אחד התקימו רק תקופה קצרה יחסית , ואחר כך נעלמו ( ולכן קל יחסית לדיק בקביעת זמנם ) , ומצד שני היו נפוצים על פני אזורים רבים . אחד העקרונות החשובים בחקר המאב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ