לשונות ( שפות ) שמוש בסימנים קוליים - דבור - ולעתים גם מצירים או כתובים - כתב - לצרך יצירת תקשרת בין פני אדם . השמוש בשפה הוא אחד המאפינים הבולטים של האדם . בהגדרה הרחבה יותר נכללות בין הלשונות גם תנועות גוף מסכמות , כגון הנעת הראש מצד לצד להבעת שלילה . שפת סימנים המבצעת בעזרת הידים פתחה לעזרתם של חרשים . לכל שפה יש מבנה שיטתי - הדקדוק - שבעזרתו הצלילים שמפיק הדובר מקבלים משמעות : צרופי הגאים יוצרים מלים , וצרוף המלים על פי המבנה השיטתי יוצר משפטים . השפה נחשבת למאפין יחודי של המין האנושי . אולם כיום חוקרים רבים חושבים שגם בעלי - חיים אחרים מתקשרים ביניהם בעזרת קולות ומחוות גוף . בכל זאת שלטת הדעה ששפת בני האדם היא המרכבת והמפתחת מבין השפות , וביכלתה להביע רעיונות מפשטים . יחודה הבולט הנוסף של השפה האנושית הוא היותה נכתבת . בתרביות השונות התפתחו שפות שונית , וכיום קימות בין 3,000 ל - 4,000 שפות . הפצול הלשוני בעולם נבע בעקר מהנתוק ומהרחוק הגאוגרפי של קבוצות ושבטים נדחים . יש לשונות השגורות בפי מאית מיליוני בני אדם , כגון סינית , אנגלית , הינדית , רוסית , ספרדית - או בפי יותר ממאה מיליו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ