לשון הרע לשון הרע היא דברים רעים שאדם אחד אומר בגנות אדם אחר . המשפט העברי רואה בחמרה רבה הוצאת לשון הרע , וממשיל אותה לשפיכות דמים : " המלבין פני חברו ברבים כאלו שופך דמים " . יש להבדיל בין לשון הרע לרכילות . רכילות היא דברים שאדם אומר על ענינים אישיים של בני אדם אחרים . הרכילות אינה אסורה על פי החק . לעמת זאת , הוצאת לשון הרע היא ענין מצמצם הרבה יותר , שיש לו הגדרה משפטית בחק : פרסום דבר , בעל - פה או בכתב , העלול להשפיל אדם , לעשותו מטרה לשנאה , לבוז או ללעג , לפגע במשרתו , בעסק שלו או במשלח ידו , או לבזותו בגלל מוצאו או דתו . פרסום כזה הוא אסור , ומהוה עברה פלילית . לדגמה , פרסום ידיעה שאינה נכונה על אדם מסים שהוא גנב הוא לשון הרע . מי שמפרסם לשון הרע באזני שני בני אדם או יותר - דינו מאסר שנה אחת . בנוסף לכך , הוצאת לשון הרע היא גם עולה אזרחית , המזכה את הנזוק בפצויים . אחת מטענות ההגנה , שבעזרתן המפרסם יכול לפטר עצמו מאחריות , היא כי הפרסום היה אמת וכי היה בפרסום זה ענין צבורי . נושפט לשון הפר נמנית עם משפחת הזיפניים הנפוצה מאוד בארץ - ישראל . בתמונה - לשון הפר המצויה .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ