לקמוס חמר צבע המופק מצמחים . תכונתו החשובה היא שכאשר הוא נמצא בחמצה , צבעו אדם , ואלו בחמר בסיסי צבעו כחל . לכן משתמשים בו כחמר מזהה של חמצות ובסיסים . הלקמוס מופק ממיני חזזית הגדלים בארצות סקנדינויה , בארצות הים התיכון ובהודו . ניר סופג ספוג בתמסת לקמוס מכנה בשם " ניר לקמוס " . כשמטפטפים על הניר הזה טפה של נוזל לא ידוע , אפשר לדעת לפי צבע הכתם הנוצר אם הוא חמצה , בסיס או חמר ניטרלי . חמצות ובסיסים חזזית  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ