לקט , שכחה ופאה מן המצוות החברתיות הנעלות בדת היהודית . התורה צותה על עובדי האדמה להשאיר מעט מיבולם בשביל העניים , האלמנות , היתומים והגרים ( הזרים ) היושבים בתוכם . לקט , שכחה ופאה הם שלוש צורות של שירים שהשארו מן היבולים . לקט ( ויקרא יט ט ) הוא השבולים הנופלות מידי הקוצר בזמן הקצירה ; שכחה ( דברים כד יט ) הוא עמר שנשכח בשדה , ופאה ( ויקרא יט ט ) היא התבואה שחיבים להשאיר בשולי השדה . כל אלה שיכים לעניים ולנצרכים ואין לאסף ולאחסן אותם בגרן . מצוות אלה , וכן מצוות הפרט והעוללות , המורות להשאיר ענבים בכרם לנצרכים , הן מצוות התלויות בארץ . כלומר , הן מתקימות רק בארץ - ישראל . מצוות צדקה וגמילות חסדים למעלה : ליקוי חמה - הירח מסתיר את קרני השמש מאיזור מצומצם על פני כדור הארץ . באיזור זה שורר ליקוי חמה מלא . סביב האיזור הזה , הירח מסתיר רק חלק מקרני השמש , ושם שורר ליקוי חמה חלקי . למטה : ליקוי לבנה - כאשר הירח נמצא בצילו של כדור הארץ , הוא אינו מואר . אם רק חלק של הירח עובר בתחום צילו של כדור הארץ , יש ליקוי ירח חלקי . אם כולו נמצא בצל - יש ליקוי ירח מלא , 03 בשעת ליקוי ירח מלא אפשר להבחי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ