לקוי חמה ולבנה לקוי מאורות מתרחש כאשר השמש , נדור הארץ והירח נמצאים בדיוק על קו אחד ומטילים צללים זה על זה . במצב זה הם " נעלמים " לזמן קצר , ואי - אפשר לראותם . מבחינים גין לקוי חמה , שבו השמש נעלמת , ללקוי לבנה , שגו הירח נעלם . לקויי חמה ולבנה נחשבו בימי קדם כאותות מבשרי פרענות . הקדמונים לא הכירו את מבנה מערכת השמש ומסלולי הירח וכדור הארץ , ולכן סברו שהלקוי הוא בטוי לזעמם של האלים על חטאי בני האדם . כיום אנו יודעים שלקויי חמה ולבנה מתרחשים כאשר השמש , כדור הארץ והירח נמצאים על קו אחד . ומכיון שמסלולי הירח וכדור הארץ ידועים לאסטרונומים בדיוק רב , נתן לחזות מראש את המועדים של לקויי החמה והלבנה . לקוי חמה לקוי חמה מתרחש כאשר הירח נמצא בדיוק בקו הראיה בין כדור הארץ לשמש . במצב זה הירח מסתיר חלק של השמש , או את כלה , ומטיל צל על כדור הארץ . מבחינים בין לקוי חמה חלקי - כשהירח מכסה רק חלק של השמש ; לקוי חמה טבעתי - כאשר הירח נמצא במרחקו הגדול ביותר מכדור הארץ , ואז הוא מכסה רק את מרכז השמש ומותיר טבעת אור זוהרת סביבו ; ולקוי חמה מלא - המתרחש בממצע שש פעמים בכל 10 שנים - שבו הירח מכסה את כ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ