למרק , ז'ן בטיסט ביולוג ובוטנאי צרפתי . היה בין הראשונים שפתחו את רעיון האוולוציה , שעל פיו המינים החיים לא נוצרו כפי שהם היום , אלא התפתחו ממינים קדומים יותר . חי בשנים 1744 - 1829 . לפי תורתו של ז'ן בטיסט למרק , השפעת הסביבה על הפרט עוברת בתורשה . שמוש באיברים מביא להתפתחותם ואי - שמוש בהם יביא להתנונותם . התפתחות והתנונות זו הן תכונות נרכשות המופיעות בפרט . תכונות אלה עוברות בתורשה לצאצאים , ובדרך זו הסביבה משפיעה על התורשה . הנה לדגמה הג'ירפה . בצורתן הקדומה היו הג'ירפות נמוכות . כאשר נוצר מחסור בעשב על הקרקע , מתחה הג'ירפה את צוארה כדי להגיע לעלי העצים הגבוהים והצואר התארך . תכונה זו עברה בתורשה לצאצאים ועקב כך היה צוארם ארך במקצת מזה של הוריהם . גם הצאצאים מתחו את צואריהם ואת רגליהם כדי להגיע לעלים הנמצאים בצמרות העצים , וחוזר חלילה . כעבר כמה דורות התפתחה הג'ירפה ארכת הרגלים והצואר שאנו מכירים היום . תורתו של למרק השפיעה מאוד על המחשבה המדעית באירופה במאה ה - 19 . אולם כיום אין תורתו מקבלת על המדענים . אמנם , הביולוגים מקבלים את רעיון האוולוציה , אולם הם מעדיפים את גרסתו של צ'רל...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ