למידה תהליך שבו רוכשים ידיעות ומימניות חדשות . הלמידה היא התנסות היוצרת שנוי בהתנהגות או במאגר הידע שיש לאדם . הלמידה מתרחשת אצל האדם ואצל בעלי - החיים האחרים . הלמידה היא אחד התהליכים החשובים ביותר בחיי היצורים החיים , כי היא עוזרת להם להסתגל לחיים . כל בעל - חיים מסגל ללמד . אולם ככל שהוא משתמש פחות באינסטינקטים ובדחפים המולדים שלו ( שעמם הוא נולד ) , הוא נזקק יותר ללמידה . אצל האדם קשורים תהליכי הלמידה בחשיבה , עד שכמעט אין להפריד ביניהם . יש תהליכי למידה כלליים המשתפים לכל בעלי - החיים , שעקרם רכישת תגובות יחידות . אלו הן " התניות " , כלומר יצירת תגובה על גרוי מסים בתנאים מסימים . ויש תהליכים הדורשים כשר הדברות , הבנה והגיון , והם אפיניים בעקר לאדם . בני אדם רוכשים מידע חדש , מימניות חדשות או הקשרים חדשים , העוזרים להם להתנהג בצורה גמישה ויעילה יותר . הם לומדים להגיב באפנים שונים בהתאם לנתונים השונים . התניות היוצרות למידה החוקר הרוסי פבלוב ערך נסויים בבעלי - חיים וגלה צורת למידה שקרא לה התניה קלסית . צורת למידה זו מתקימת הן אצל בעלי - חיים והן אצל בני אדם . פבלוב גלה כי בכל פעם שה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ