לכיש , תל אחת הערים החשובות בשפלת יהודה , ומהמפרסמות ביותר בתקופת המקרא . נזכרת לראשונה במכתבי אלעמרנה מהמאה ה - 14 לפני הספירה . לכיש נזכרת פעמים רבות במקרא . בימי כבוש הארץ על ידי בני ישראל היא היתה אחת מחמש ערי הברית שנלחמו בגבעון והכו בידי יהושע בן נון . לאחר מכן היא נכללה בנחלת שבט יהודה . חשיבותה נבעה ממקומה על אם הדרך מיהודה לפלשת ולמצרים . לכן גם היתה בין הערים שבצר רחבעם מלך יהודה במאה ה - 10 לפני הספירה . אמציה מלך יהודה נמלט אליה מפני הקושרים נגדו , ושם מצא את מותו . לכיש מלאה תפקיד חשוב בהגנת הארץ בעת מסע סנחריב בשנת 701 לפני הספירה , אך לבסוף נכנעה לפניו . המצור עליה וכבושה מתארים בתבליטים שהתגלו בארמונו בנינוה , והם מהוים מקור אשורי חשוב לידיעת המקרא . בשנת 597 עלה נבוכדנאצר מלך בבל על הארץ , והערים האחרונות שכבש היו לכיש ועזקה . בכתבי החרסים שנמצאו בלכיש מספר על מלחמה זו . כשחרב בית - המקדש בשנת 587 נחרבה לכיש , וישבה מחדש בימי שיבת ציון . היום שוכן ליד התל מושב לכיש . מכתבי לכיש בחפירות שנערכו בתל בהפסקות בין השנים 1932 עד 7987 , נחשפו ממצאים רבי ענין החל בתקופה הכלקולי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ