" לכה דודי " פיוט הנאמר בתפלה לקבלת שבת . מחברו הוא רבי שלמה אלקבץ , מקבל בצפת , במאה ה - 16 . הפיוט ממשיל את השבת לכלה ואת עם ישראל לחתן . הוא נכתב בהשפעת המספר בתלמוד : " רבי חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת בין השמשות ואומר :'בואו ונלכה לקראת שבת המלכה'. וכן רבי ינאי לבש בגדיו בערב שבת ואמר :'בואי , כלה , בואי , כלה'" . מקבלי צפת במאה ה - 16 , בני דורו של המשורר , נהגי לקים את הדברים כפשוטם . ביום ששי לפנות ערב לבשו בגדי חג ויצאו לקבל את פני השבת . היפי הפיוטי של השיר משך את לבם של משוררים גדולים והם תרגמו אותו לשפות אחרות . אלקבץ , שלמה פיוט קבלה שבת  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ