ליברמן , מקס ציר וגרפיקאי יהודי גרמני . תאר ביצירותיו תמונות מחיי האדם הפשוט והעמל , את רחוב היהודים בעירו ודיוקנאות . חי בשנים 1847 - 1935 . מקס ליברמן נולד בברלין במשפחת סוחרים יהודית . הוא חי בפריס והשפע מיצירותיו של פרנס הלס . ליברמן היה הגרמני הראשון שציר בסגנון האימפרסיוניסטי והחשוב בצירים הגרמנים מאסכולה זו . כשעלו הנאצים לשלטון ב - 1933 הוא פטר ממשרתו כנשיא האקדמיה הפרוסית ותמונותיו החרמו . ליברמן היה ציר פורה ושקדן . החשובות בתמונותיו : " מורטות האוזים " ( 1872 ) , " מושב זקנים באמסטרדם " ( 1880 ) , הסנדלר " ( 1882 ) , " טווי הפשתן " ( 1889 ) , ו " מתקני רשתות " ( 1890 ) . ביצירות מופת אחרות , שבהן תאר מראות מרחוב היהודים , הוכיח ליברמן את דיוקן עצמי שצייר האומן היהודי מקס ליברמן . בגרותו האמנותית והפגין את הזדהותו עם חיי עמו . הוא היה גם ציר דיוקנאות מכשר , ואחד בתאור הדמיות שהעלה על הבד מלאכה משלמת עם נתוח פסיכולוגי מעמיק . אימפרסיוניזם הלס , פרנס  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ