ליברליזם השקפת עולם ומשטר הדוגלים בהתערבות מזערית של השלטון בחיי היחיד והחברה . מקורו של המנח במלה הלטינית " ליבר " שפרושה חפשי , בלתי תלוי . יסודותיו של הליברליזם נקבעו באנגליה , במשנתו של הפילוסוף האנגלי בן המאה ה - 7 1 , ג'ון לוק . לוק טען שהפרט קודם למדינה ולכן היא קימת למענו ולא הוא למענה . מאנגליה נפוצו רעיונות הליברליזם לצרפת ולשאר ארצות אירופה . לשיא השפעתו הגיע הליברליזם במאה ה - 19 עד לראשית מלחמת העולם הראשונה ב - 1914 . לאחר המלחמה אבדו המפלגות הליברליות מכחן . כיום רב מדינות המערב אמצי כמה מהעקרונות הליברליים , שעקרם הגנה על הפרט , הפרדת רשיות , כלכלה חפשית תוך עידוד היזמה הפרטית , חפש הבטוי וההגשמה העצמית . ליברליזם בחברה ובכלכלה התומכים בהשקפת העולם הליברלית מאמינים שהאדם מסגל לתכנן את מעשיו ולהצליח בהם ללא עזרה והכונה של המדינה . הליברליזם מדגיש את חפש המחשבה והבעת הדעה של האזרחים . התפיסה המדינית הליברלית טוענת ששלטון הוא חקי , אם הוא מגדיר בצורה ברורה את זכיותיו ואינו נוהג בשרירות . אם אין השלטון נוהג כך רשאי העם , שהוא הסמכות העליונה , להחליפו . וכדי להבטיח את האזרח ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ