לטם שיח רב - שנתי ירק - עד הנמנה עם משפחת הלטמיים . שני מיני הלטם הם : הלטם המרוני שלו עלי כותרת לבנים וחלקים ופרות חלקים ; והלטם השעיר שעלי הכותרת שלו ורדים וקטומים , עליו מקמטים ופרותיו שעירים . צמחי הלטם מקימים חיי שתוף עם פטריות הקשורות לשרשים המסעפים שלהם . קשר זה , המכנה פטר - ש . רש ( מיקוריזה ) , קים גם בין מיני צמחים ופטריות אחרים . פרחים מרהיבי - עין ופרות הלקט ללטם פרחים גדולים שקטרם 3 - 6 סנטימטרים , הנראים מרחוק כפרחי הורד , ואכן יש המכנים אותם בשם " ורד הסלעים " . הפרחים נשאים על שיחים רב - שנתיים קטנים שגבהם 30 - 70 סנטימטר . בעונת הפריחה פורחים רבים מהם יחד ומרשימים ביפים . לפרח הלטם חמשה עלי גביע ירקים וחמשה עלי כותרת שצבעם לבן בלטם המרוני וורד בלטם השעיר . האבקנים מרבים מאוד וצבעם צהב עז . פרחי הלטם פורחים זמן קצר ואז נושרים עלי הכותרת . כעבר זמן מתפתח הפרי שהוא הלקט יבש ובו 5 - 10 מגורות המכילות זרעים יבשים רבים המתפזרים עם הרוח . שני מיני הלטם נמנים עם הצמחים השולטים בבתה הים תיכונית . זרעיו של לטם מרוני נובטים במהירות בשטחי חרש ויער לאחר שרפה . הוא מהוה צמח שליט בש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ