לחכיים משפחת צמחים הכוללת שלושה סוגים , ובהם כ - 260 מינים . צמחי הלחך הם עשבים שמקצתם חד - שנתיים ומקצתם רב - שנתיים . הבולט במשפחת הלחכיים הוא הסוג לחך , המצוי בארץ . סוג זה מיצג בישראל על ידי כ - 20 מינים של צמחי בר . רב המינים הגדלים בארץ פורחים בחרף ובאביב . פרחיהם של צמחי הלחך קטנים וצבעם ירקרק ואינו בולט . בכל פרח ארבעה עלי גביע , וארבעה עלי כותרת וארבעה אבקנים . הפרחים סדורים בתפרחות קטנות היוצרות קרקפות או שבולים . פרי הלחך הוא הלקט קרומי בעל מכסה . הזרעים הבאים במגע עם מי הגשם מתכסים בריר דביק , נצמדים לקרקע ונובטים . בגלל ריר דביק זה משמשים הזרעים של כמה מיני לחך , וגם של הלחך הבלוטי הגדל בישראל , ברפואה . מפיקים ממנו חמר גלם לתרופות חברי לח"י מפגינים נגד שליחותו של הרוזן השוודי ברנדוט , שנרצח זמן קצר לאחר מכן . הארגון השתמש בדרכי מאבק אלימות שהיו לצנינים בעיני היהודים והאנגלים כאחד . מודעה שפרסם לח"י , ארגון לוחמי חירות ישראל , הדנה בגירוש העולים לארץ - ישראל על ידי הבריטים והקוראת לפעולה כנגד אויב הציונות . לח - י נאבק בשלטון המנדט הבריטי בארץ בדרכי שכנוע , טרור ותעמולה . ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ