לויים בני שבט לוי , שסיעו לכוהנים בעבודתם במשכן ובבית - המקדש . הלויים הקדשו לשרת את ה'והבדלו הן מכלל ישראל והן מהכוהנים . שבט לוי , הקטן בשבטי ישראל , היה מרכב משלוש משפחות - גרשון , קהת ומררי . בני המשפחות האלה הם צאצאיו של לוי בן יעקב ולאה . בטקס מיחד , המפרט בספר במדבר ( פרק ח ) , הבדלו בני לוי משאר שבטי ישראל : " וידבר ה'אל משה לאמר : קח את הלויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם " . על הלויים הוטל תפקיד מיחד כבר לאחר מעמד הר סיני . ה'צוה על משה : " ולקחת את הלויים לי אני ה'תחת כל בכור בבני ישראל " . כלומר , הלויים ישרתו את אלוהים וישחררו בכך את הבכורים , שהקדשו לאל לאחר מכת בכורות במצרים , מחובתם לעשות זאת . הלויים משרתים בקדש הלויים שרתו בקדש בהיותם בני שלושים שנה ויותר ועד הגיעם לגיל חמשים . על כל אחת משלוש המשפחות הוטל תפקיד מגדר . תפקידם העקרי של הלויים בעת נדודיהם של בני ישראל במדבר היה לשאת את המשכן וכליו , ולהקים אותו בחניות הרבות . את התפקידים החשובים , כמו הקרבת קרבנות , מלאו הכוהנים - אהרן ובניו . במקרה אחד מרכזי וחשוב , בפרשת עגל הזהב , הוכיחו הלויים את עליונותם אף על הכוהנים...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ