לויד ג'ורג , דיויד מדינאי בריטי . היה ראש הממשלה בעת מתן הצהרת בלפור ומלא תפקיד מכריע באשרורה . חי בשנים 1863 - 1945 . לויד ג'ורג'נולד במנצ'סטר להורים ולשים . הוא פרנס את עצמו במהלך למודיו בפקולטה למשפטים , ובשנת 1890 נבחר כציר לבית - הנבחרים מטעם המפלגה הליברלית . לויד ג'ורג'כהן בפרלמנט 55 שנים . ב - 1906 היה לחבר בממשלה , בשנת 1908 נתמנה שר האוצר ובתפקיד זה בצע תקונים חשובים , במגמה להפך את בריטניה למדינת רוחה מודרנית . הוא הנהיג מס הכנסה מדרג , מס שבח מקרקעין ומסוי מגבר על הכנסות שלא נבעו מעבודה . צעדים נועזים אלה גרמו למשבר ממשלתי ולקיום בחירות כלליות . לויד ג'ורג'היה ראש ממשלת בריטניה בעת מתן הצהרת בלפור , שהבטיחה לסיע בהקמת בית לאמי יהודי בארץ - ישראל , והוא מלא תפקיד מכריע באשרורה . בועידת השלום שהתכנסה בפריס אחרי מלחמת העולם הראשונה תמך בתביעות הציוניות ועמד לימין התנועה הציונית במאבקיה עם ממשלת בריטניה . על - שמו נקרא קבוץ רמת דוד בעמק יזרעאל . הצהרת בלפור  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ