לוי בן גרשון , רבי ( רלב"ג ) פילוסוף , פרשן המקרא , מתמטיקאי , אסטרונום ורופא . מן ההוגים החריפים והמקוריים ביותר שקמו אחרי הרמב"ם . התפרסם בעולם היהדות ומחוץ לה בפעלתו המדעית " ספרותית בתחומים שונים . חי בשנים 1288 - 1344 . רבי לוי בן גרשון ( או גרשם ) , ובקצור הרלב"ג , נולד בפרובנס שבדרום צרפת . הוא ינק מן הפילוסופיה הערבית והיהודית , אך היה מצוי גם במקורות המחשבה הנוצרית . בדברים שכתב הוא דן במיחד בבעיות פילוסופיות שהיו שנויות במחלקת בזמנו , או שלא נפתרו , לדעתו , כהלכה על ידי הרמב"ם . פילוסופים רבים שבאו אחריו השפעו מדעותיו , ביניהם ברוך שפינוזה , בין מתוך הסכמה ובין מתוך התנגדות ושלילה . חבורו החשוב ביותר בפילוסופיה של הדת הוא הספר " מלחמות ה'" , הדן בששה נושאים : השארות הנפש , נבואה , ידיעה ובחירה , השגחה , הגרמים השמימיים , בריאת העולם . בנוסף לכך , כתב ספר על תורת ההגיון ששמו " ספר ההקש הישר " , וכן פרושים לכתבי הפילוסוף הערבי אבן רשד . הרלב"ג כתב פרושים לרב ספרי המקרא . בפרושיו העז לפעמים לסטות מהתפיסה המסרתית והביא רעיונות מוסריים ופילוסופיים . הוא השתדל למעט את היסוד העל - ט...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ