לוטוס עשבים או בני - שיח סטנים הנמנים עם משפחת הפרפרניים . צמחים אלה נפוצים בכל אזורי הארץ ובמרפית פתי - הגדול המצויים בה . לוב המינים יש פרח צהב . ללוטוס יש עלים תלתניים ולהם שלושה עלעלים קטנים ושני אלי לואי הנראים כשני עלעלים נוספים . הפרח הוא פרח פרפרני טיפוסי : יש לו גביע ירק בן חמש שנים וכותרת ובה חמשה עלים : העליון - מפרש רחב , שני ? לים צדדיים אפקיים המכנים משוטים , ויני עלים מאחים היוצרים את הסירה . בתוך הסירה חבויים עשרה אבקנים שמהם אחד חפשי ותשעה באלי זירים מאחים . פרי הלוטוס היא תרמיל מארך ויבש הנפתח לשתי קשוות ומפיץ את הזרעים הקטנים . השמוש שעושה האדם במיני הלוטוס השונים הוא מועט . מגדלים , אך לא בכמיות גדולות , את המין לוטוס נאכל , שפריו משמש מאכל לאדם . זנים של לוטוס מקרין הם צמחי מרעה . מיני לוטוס אחדים מכילים חמרים רעילים . בישראל מצויים 15 מיני לוטוס , הבולטים שבהם הם : לוטוס מכסיף , שלעליו יש גון כסוף ופרחיו צהבים והוא גדל על החולות של שפת הים ; לוטוס מדברי , שעליו שעירים ופרחיו בצבע ארגמן עז ולוטוס הפצות , בעל השיחים הקטנים והפרחים הכתמים . מיני לוטוס גדלים בחולות חו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ